plezier voor jong en oud
Inschrijven

Reglement

Reglement Avondvierdaagse Nieuwendijk:

1. Deelname aan de Avondvierdaagse van Nieuwendijk is geheel op eigen risico.

2. Alle deelnemers(-sters) vertrekken vanaf het startpunt bij Dorpshuis Tavenu.

3. De Avondvierdaagse is vier avonden lopen : deelnemers(-sters) dienen dan ook alle vier de avonden te lopen!

4. Elke avond voordat u van start gaat, moet u uw startkaart in Dorphuis Tavenu laten controleren. Ook tijdens de route moet u uw kaart op bepaalde punten laten controleren en ook aan de finish moet u uw kaart weer laten controleren. Mocht er door welke oorzaak dan ook een controle knip ontbreken, dan heeft u geen recht op een herinneringsmedaille!

5. Er moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van voetpaden. Als er geen voetpaden aanwezig zijn,dan aan de linker zijde van de weg lopen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Uw wandelgroep inclusief leider(-s) mag niet langer zijn dan 30 personen achter elkaar en niet breder dan 3 personen naast elkaar. Een wandelgroep mag dus uit maximaal 90 personen bestaan.

6. Binnen de bebouwde kom mogen de wandelgroepen elkaar niet passeren. Buiten de bebouwde kom mag dit wel. In verband met de verkeersveiligheid raden wij u aan om voor het passeren de leider(-s) van de twee betrokken wandelgroepen eerst even contact met elkaar te laten hebben, zodat het passeren zo snel mogelijk kan plaatsvinden.

7. In verband met de verkeersveiligheid (bijvoorbeeld tussenvoegend verkeer) moet de onderlinge afstand tussen wandelgroepen minimaal 30 meter bedragen.

8. Het verkeer van rechts heeft altijd voorrang, tenzij u op een voorrangsweg loopt of indien op kruisingen door de organisatie het verkeer wordt geregeld door middel van verkeersregelaars.

9. Het is niet toegestaan om te zingen, trommelen, muziek of herrie te maken in de omgeving van kerken en begraafplaatsen.

10. Het door vlaggen, vaandels, insignes, kleding, liederen, uitroepen, gebaren of anderszins (b.v. door middel van strooibiljetten) propaganda maken voor of uitleg te geven aan een politieke richting of denkwijze is niet toegestaan!

11. U mag zich niet aanstootgevend gedragen of kleden. De kleding dient altijd in overeenstemming te zijn met de goede zeden.

12. Het meevoeren van luid spelende radio’s of geluidsdragers is niet toegestaan, vanwege mogelijke overlast en omdat dit een gevaar zou kunnen opleveren voor de verkeersveiligheid.

13. Uiteraard is het voor alle deelnemers verplicht om  de aanwijzingen van de verkeersregelaars op de routes altijd op te volgen.

14. U mag geen reclamevoorwerpen tijdens de Avondvierdaagse meevoeren, mits deze door de organisatie zijn goedgekeurd.

 

 'Laat onderweg uit respect voor de natuur en uw medebewoners géén afval achter!'