plezier voor jong en oud
Routes / intocht
Winkelcentrum Nieuwendijk

Intocht

Alle wandelaars worden om 19:45 uur verwacht op het verzamelpunt in het winkelcentrum van Nieuwendijk. Het winkelcentrum is afgesloten, zodat de wandelaars veilig kunnen verzamelen. Onder begeleiding van een muziekkorps wordt gezamenlijk de intocht gemaakt over de Rijksweg en de Singel naar de finish, Dorpshuis Tavenu.

De eventueel aan te bieden bloemen/snoepgoed kunnen het beste worden aangeboden op de Singel, die tijdelijk zal worden omgedoopt tot 'Via Gladiola Nieuwendijk'. Op dit stuk kan iedereen gemakkelijk de bloemen/snoepgoed overhandigen aan de wandelaars.