Deelnameregels

Voor de Avondvierdaagse Nieuwendijk gelden de volgende deelnameregels:

Algemeen

1.     Deelname aan de Avondvierdaagse Nieuwendijk is geheel op eigen risico.

2.     Deelnemers dienen alle vier de avonden te lopen om de medaille te verdienen.

3.     Elke avond voordat u van start gaat, moet u uw startkaart in Dorpshuis Tavenu laten controleren. Daarnaast moet u uw kaart tijdens de route en aan de finish laten controleren. Als er een controleknip ontbreekt, heeft u geen recht op een medaille.

4.     Door deelname aan dit evenement loopt u de kans gefotografeerd of gefilmd te worden. Deze beelden kunnen worden gebruikt voor promotie-doeleinden van dit evenement. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact opnemen met de organisatie.

5.     Uw inschrijfgegevens worden tot 1 jaar na het evenement bewaard. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere instanties.

Verkeersveiligheid

6.     Er moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van voetpaden. Als deze niet aanwezig zijn, dan graag zoveel mogelijk gebruikmaken van de linkerzijde van de weg (zowel binnen als buiten de bebouwde kom).

7.  Alle deelnemers zijn verplicht om de aanwijzingen van de verkeersleiders op de routes op te volgen. Daarnaast gelden uiteraard de wettelijke regels voor voetgangers.

8. De organisatie draagt geen aansprakelijkheid voor ongevallen en daaruit voortvloeiend letsel. De organisatie draagt ook geen verantwoordelijkheid voor schade, vermissingen of diefstal van persoonlijke eigendommen van wandelaars.

9. Tijdens het evenement is de organisatie te allen tijde bereikbaar voor noodgevallen op 06 289 78 356.

Gedrag en kleding

10.  Het is niet toegestaan om te zingen, trommelen, muziek of herrie te maken in de omgeving van kerken en begraafplaatsen.

11.  Wij verwachten van onze wandelaars dat zij zich tijdens het evenement representatief gedragen ten opzichte van de omgeving en de organisatie.

12.  Het meenemen van radio’s of geluidsdragers is niet toegestaan vanwege mogelijke overlast.

13.  Laat onderweg geen afval achter! Bij het start- en eindpunt zijn diverse containers beschikbaar.

Door deelname aan dit evenement verklaart u akkoord te zijn met bovenstaande deelnameregels.

 

Scroll naar boven